Извършени доставки в детските градини на обзавеждане

Бяха извършени доставки в детските градини на обзавеждане. По проекта бяха закупени – гардеробчета, масички, барбарони, компютърна техника. Бяха монтирани детски съоръжения в 4 детски градини – ЦДГ „Роза“ – с. Жельо войвода, ЦДГ „Слънчо“ – с. Самуилово, ЦДГ „Здравец“ – гр. Сливен и ЦДГ „Звездица“ – гр. Сливен.

20160811_100420