През месеците април и май се проведоха състезания в детските градини

Във връзка с дейност 1 – Работа с децата в детските градини, през месеците април и май се проведоха състезания в детските градини. Темите на състезанията бяха – Аз спортувам, Математика, Аз познавам буквите. Включиха се всички деца от детските градини – ЦДГ „Слънчо“ – с. Самуилово, ЦДГ „Звездица“ – гр. Сливен, ЦДГ „Здравец“ – гр. Сливен, ЦДГ „Теменуга“ – гр. Сливен.