Състезания по проекта

На 21.04.2016 г. в ЦДГ „Звездица“ гр. Сливен в 9,00 часа се проведе състезание по Математика на тема „ Аз знам да смятам“. Децата участваха в различни игри, подготвени от учителите, като бяха разделени на два отбора. Всички деца активно се включиха и показаха знания. Бяха използвани материалите, доставени по проекта. Децата се забавляваха много и накрая всички деца получиха награди.

На 21.04.2016 г. в ЦДГ „Звездица“ гр. Сливен в 10,00 часа се проведе спортно състезание. Децата участваха в различни игри, подготвени от учителите, като бяха разделени на два отбора. Всички деца активно се включиха. Бяха използвани материалите, доставени по проекта. Децата се забавляваха много и накрая всички деца получиха награди.

Снимките можете да видите в галерията на сайта тук.